رفع مسئولیت

بنیاد آموزش مجازی ایرانیان – پایگاه اعتبار اسنادی و فایل های آموزشی از شما بابت اینکه ما را برای یادگیری برگزیده اید سپاسگزار است.

بدینوسیله به استحضار میرساند کلیه جزوه ها، فایل ها و مقاله های آموزشی که در این وب سایت با مبالغ پایین به فروش میرسد توسط اساتید بنیاد گردآوری شده است و بعضا مشاهده می گردد که خود اساتید و یا سایر دانش پذیران فایل ها را در سایر وب سایت ها به اشتراک میگذارد، لذا خاطر نشان می گردد که علاوه بر اینکه حق انتشار این فایل ها طی قرار داد های مشخص فیزیکی یا مجازی برای بنیاد آموزش مجازی ایرانیان است و هر زمان در صورت صلاحدید امور حقوقی مجموعه حق پیگیری قانونی این امر برای بنیاد محفوظ است، بدینوسیله اعلام میدارد یافتن نسخه های رایگان این مقالات در اینترنت و دانلود آن ها غیر قانونی است و بنیاداز این رو هیچگونه عودت وجهی را تقبل نمینماید و از خود رفع مسئولیت می نماید.

لطفا با تهیه قانونی فایل ها ما در در جهت توسعه آموزش های مجازی و مکاتبه ای در کشور یاری رسانید. با تشکر از شما.