قوانین و مقررات خریداران

خریداران محترم توجه نمایید شما با حضور و ثبت نام در این وب سایت کلیه قوانین سایت را می بایست رعایت نمایید که مهمترین آن ها رعایت حقوق مؤلفین و مصنفین است و حق بازنشر مطالب خریداری شده را در هیچ وب سایت و سامانه ای ندارید.

ما را با رعایت مورد مهم فوق یاری نمایید تا بتوانیم فرهنگ آموزش و یادگیری و مطالعه را در کشور گسترش دهیم.